Udmurci

O zamieszkujących europejską część Rosji Udmurtach mówi się, że są najbardziej rudymi ludźmi na świecie.

Fot. ze strony Taipei Times