Lapończycy

Lapoczyńczycy są najniższymi ludźmi w Europie. Wzrost dorosłych mężczyzn nie przekracza 160 cm.