Jutowie

Kobiety nieprzyjaciół wzięte do niewoli  przez Jutów z Utach w Stanach Zjednoczonych, trafiały w ręce kobiet z ich własnego plemienia, które poddawały je wymyślnym torturom.