Ewenkowie

Zamieszkujący Syberię Ewenkowie uważali niedźwiedzia za zwierzę święte. Jeśli w obronie wioski zdarzyło im się go zabić, długo rozpaczali i przepraszali jego ducha za popełniony czyn.

Ewenkowie19