Polacy

W dawnej Polsce w wieczór wigilijny rozrzucano dla wilków przed domostwami jedzenie ze swiatecznego stolu, aby w nadchodzącym roku omijały dane gospodarstwo z daleka.

Polacy15