Rzymianie

Kościół katolicki wyznaczył 25 grudnia jako dzień Bożego Narodzenia dopiero w IV wieku. by zastąpić obchodzone wtedy rzymskie święto Sol Invictus (Niezwyciężonego Słońca uosabiającego wszystkich antycznych bogów).

Rzymianie