Lapończycy

Lapończycy są przekonani, że jeżeli dziecko zostanie poczęte podczas zorzy, na pewno urodzi się chłopiec.

Lapończycy2