Czukcze

Zamieszkujący tereny północno-wschodniej Rosji Czukcze-koczownicy budowali swoje wioski stawiając wszystkie namioty w linii prostej, jeden za drugim. Domostwo najbardziej wysunięte na zachód należało do wodza osady.

Czukcze12