Luzytanie

Podobno luzytańskie zamiłowanie do tańców miało służyć zachowaniu siły nóg na wypadek wojny. Informację tę podał Diodor Sycylijski w „De Hispania antiqua”.

Luzytanie14