Mbuti

Niechętni siłowemu rozwiązywaniu sporów Mbuti w razie konfliktu dyskutują aż do osiągnięcia kompromisu. W wyjątkowych wypadkach plemię może skazać awanturnika na samotne życie w lesie przez jakiś czas.

People in the Wild