Celtyberowie

Społeczeństwa celtyberyjskich wiosek były demokratyczne.  Zgromadzenie mieszkańców wybierało przedstawicieli administracji  i rokrocznie (u Arewaków) również nowego dowódcę wojskowego.

Celtyberowie