Słowianie

Słowianie podczas Godów przypadających między 22.12. a 6.01.obchodzili domy z figurą nowonarodzonego słońca. Od tego zwyczaju wzięła się gwiazda w pochodzie kolędników i postać Gwiazdora rozdającego prezenty.

Słowianie