Udmurci

Udmurci otrzymali nazwiska dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa. Do normy należało, by chrzczący wioskę pop nadawał wszystkim swoje własne nazwisko.

Udmurci