Żydzi

W czasach starożytnych podczas Pesach Żydzi składali w świątyni pierwszy snop jęczmienia. Dziś święto to upamiętnia wyzwolenie z niewoli egipskiej.

Żydzi