Grecy

Grecy za dzień pechowy uważają nie piątek, ale wtorek trzynastego. Żal po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, które miało miejsce właśnie we wtorek okazał się w tej kulturze silniejszy niż smutek po ukrzyżowaniu Chrystusa.

Grecy22