Luba

Wioski plemienia Luba zamieszkującego Demokratyczną Republikę Konga to w rzeczywistości jedna ulica wzdłuż której budowane są wszystkie domy.

Luba12