Asturowie i Kantabrowie

Większość badaczy skłania się dziś ku przypuszczeniu, że termin Asturowie był tylko konwencjonalizmem używanym przez Rzymian, a kultura rzekomych plemion asturyjskich niczym nie różniła się od kultury Kantabrów.

Asturowie-Kantabrowie6

Reklamy