Iberowie

Iberowie z terenów dzisiejszej Hiszpanii mieli swoje własne pismo, którego pomimo wielu prób nie udało się do dziś odczytać. Najstarsze zabytki piśmiennicze tej kultury są datowane już na V w. p.n.e.

Iberowie8

Reklamy