Celtyberowie

Do najważniejszych plemion celtyberyjskich należeli Lusonowie, Pelendonowie, Arewakowie i sami Celtyberowie (wydaje się, że Rzymianie zetknęli się najpierw z nimi i potem określali w ten sposób wszystkie ludy centralnej Hiszpanii).

Celtyberowie23

Reklamy