Bakairi

Bogowie Bakairi – Kwamoty oraz jego wnuki – bracia bliźniacy Xixi i Nuna, nie stworzyli ziemi, jedynie przemienili materię istniejącą wcześniejtak, aby świat był spójny i zdatny do zamieszkania przez ludzi.

Bakairi5

Reklamy