Żydzi

Żydowska kobieta nie tylko nie ma obowiązku, ale wręcz nie powinna studiować świętych ksiąg. Ten przywilej zarezerwowany jest dla mężczyzn. Podobnie jest z synagogą – może do niej chodzić, ale nie musi.

Żydzi96

Reklamy