Polacy

Polska tradycja utrzymuje, że do wieczerzy wigilijnej powinna zasiadać parzysta ilość gości (dodatkowo zostawia się jedno nakrycie dla wędrowca). Natomiast liczba samych potraw to 12.

Polacy20