Aztekowie

Gdy po 52 latach zbiegały się dwie podstawowe rachuby kalendarzowe Aztekowie pozdrawiali się słowami „nastaje nowy rok” i w odpowiedzi na nie dotykali traw, ponieważ kolejny cykl zawsze zaczynał się pod znakiem trzciny.

Aztekowie69