Assurini

Kobiety z brazylijskiego plemienia Assurini mogą mieć dwóch mężów nazywanych odpowiednio starszym ojcem i młodszym ojcem. Każdy z nich pełni inną rolę w wychowaniu dzieci, utrzymaniu domu i opiece nad małżonką.

Assurini10