Chimu

Szczególną rolę w religii państwa Chimu z terenów dzisiejszego północnego Peru, odgrywał kult władcy, manifestujący się m. in. w skomplikowanym rytuale dworskim i oddawaniu czci jego mumii.

Chimu5