Jukagirzy

Jukagirzy żyją w matrylinearnych, matrylokalnych rodach. Pomimo wielu lat intensywnej rusyfikacji i sąsiedztwa ludów patrylinearnych, ta oryginalna struktura społeczna zachowała się do dnia dzisiejszego.

Jukagirzy17