Polacy

Przez długi czas wśród polskich katolików istniało przekonanie, że nadanie dziecku imienia Maria jest świętokradztwem. Z tego powodu częściej decydowano się na Marianna. Przesąd ten zaczął zanikać dopiero w XVIII wieku.

Polacy75

Reklamy