Asturowie i Kantabrowie

Strabon napisał o Asturach i Kantabrach z Hiszpanii, że myją zęby moczem, który przechowują w wielkich zbiornikach.

Asturowie-Kantabrowie85