Irlandczycy

Według Księgi Najazdów (Lebor Gabala) Irlandię opanowywało kolejno 6 ludów. Byli to: Fomorianie, ludzie Parthalona, ludzie Nemeda, Firbolgowie, Tuatha De Danann (lud bogini Danu) oraz pochodzący z Hiszpanii synowie Mila.

Irlandczycy6