Inkowie

Curacowie, czyli zarządcy prowincji w państwie Inków, przybywali do stolicy na święto Słońca Inti Raymi niosąc ze sobą obrazy przedstawiające bohaterskie czyny, których ich ród dokonał w służbie imperium.

Inkowie107