Bułgarzy

Według Bułgarów na początku świata rada świętych zdecydowała, że ludzie będą się rozmnażać poprzez spojrzenia. Jan Chryzostom uświadomił towarzyszom, że to bez sensu pokazując, że nieposolona zupa nie zmienia smaku. Wtedy wymyślili seks.

Bułgarzy49