Irlandczycy

Gdy przed Rewolucją Francuską władze hiszpańskie nakazały wszystkim obcokrajowcom złożyć specjalną przysięgę wierności, Irlandczycy odmówili twierdząc, że są Hiszpanami, potomkami Mila Espaine, żołnierza z Galicji.

Irlandczycy7