Irlandczycy

Istniało siedem rang filidów, czyli celtyckich uczonych i strażników historii: fochluc, mac fuirmid, dos, cana, cli, anruth i ollam. Aby zostać ollamem należało studiować 12 lat i zapamiętać 350 tekstów do recytacji.

Irlandczycy8

Reklamy