Bambara

Bambara nazywają małe rybki z rodziny bystrzyków, krewne naszych rybek akwariowych, a w dorzeczu Nigru podstawowe źródło pożywienia, ekskrementami boga Faro.

Bambara9