Kabylowie

Według Kabylów pierwszymi zwierzętami byli bawół Itherther i jałówka Thamuaztz, którzy wynurzyli się z ciemnego miejsca pod ziemią, zwanego Tlam i nie chcieli tam wracać. Itherther i Thamuaztz mieli syna Achimi i córkę.

Kabylowie5