Nazca

Naczynia wytwarzane przez przedstawicieli rozwijającej się w Peru między I a VII w n.e. kultury Nazca mają bardzo bogatą polichromię, złożoną nawet z jedenastu barw, przy jednoczesnej nieznajomości barwy niebieskiej i zielonej.

Nazca3