Andorczycy

Tradycyjnymi zajęciami Andorczyków są wysokogórskie pasterstwo owiec, handel i przemyt, a od XX wieku również turystyka. Andorczycy stanowią mniejszość w swoim własnym kraju. Tylko 36% populacji księstwa jest tego pochodzenia.

Andorczycy