Pasztuni

Wszystkie ważne decyzje w społeczności nomadów Pasztuni z Afganistanu, Pakistanu, Iranu i Indii podejmuje rada starszych zwana loja dżirga.

Pasztuni15