Udmurci

Pierwsze dzieła literackie w udmurckim powstały dopiero w 1910 roku. Do dziś na świecie istnieje tylko jedna katedra filologii tego języka, a sami Udmurci uczą się go jedynie w szkołach podstawowych.

Udmurci107