Wołosi

Wołochów, czyli Arumunów, Rumunów i Mołdawian, uważa się za potomków zromanizowanej części Ilirów.

Wołosi