Albańczycy

Według jednej z teorii Albańczycy wywodzą się od niezromanizowanych Ilirów. W etnogenezie tego ludu pewien udział mogli również mieć Trakowie i kilka innych nacji.

Albańczycy