Dżurdżeni

W XI wieku Dżurdżeni podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich żyła w tradycyjny sposób zgodnie z dawnymi obyczajami. Drugą nazywano Dżurdżenami Ugotowanymi ze względu na głęboką asymilację i alians z Kitanami.

Dżurdżeni2

Reklamy