Ewenkowie

Termin „szaman” pochodzi z języka zamieszkujących Syberię Ewenków.

Ewenkowie15