Inkowie

Najnowsze badania wykazują, że w czasach inkaskich podbojów lingua franca regionu andyjskiego był język keczua. Inkowie wykorzystali ten fakt czyniąc go oficjalnym językiem imperium.

Inkowie76