Katarzy

Katarzy z południa Francji i północy Włoch byli chrześcijanami głoszącymi zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznającymi składania przysiąg, służby wojskowej, oddawania czci krzyżowi i idei czyśćca.

Katarzy

Reklamy