Kawahirowie

Zamieszkujący amazońską dżunglę Brazylii Kawahirowie zostali odkryci przez pracowników FUNAI dopiero w 2013 roku. Internet obiegło wideo z członkami plemienia przemierzającymi puszczę.

Kawahirowie