Nepalczycy

Religia Nepalczyków odznacza się wysokim stopniem synkretyzmu. Można ją określić jako mieszankę hinduizmu i buddyzmu z elementami pierwotnie spotykanego na tych terenach animizmu.

Nepalczycy7