Rzymianie

Zadziwia rozbudowana biurokracja rzymskiego wojska. W oddziałach starannie prowadzono różnorodne księgi, wykazy nagród, służb, odkomenderowań i urlopów. Istniał również szczegółowy regulamin służby wartowniczej.

Rzymianie4

Reklamy