Minangkabau

Zamieszkujący wyżyny zachodniej Sumatry w Indonezji oraz miasta Malezji i Singapuru lud Minangkabau wyróżnia się spośród sąsiednich grup matrylinearnym systemem dziedziczenia.

Minangkabau