Category Archive: Anartowie

Anartowie

Archeolodzy udowodnili obecność Celtów także na terenach dzisiejszej Polski (Dolny Śląsk, Małopolska, Góry Świętokrzyskie, nabrzeże Sanu). Było to najprawdopodobniej górskie plemię Anartów, o których Cezar pisał w Wojnach Galijskich.

Anartowie

Nazwa Sanu pochodzi najprawdopodobniej z języka celtyckiego i oznacza wartki, bystry strumień.  Archeologowie udowodnili, że mieszkało nad nim celtyckie plemię Anartów. Podobny źródłosłów mają rzeki Shannon, Soana i Seine.